Federalni vodni inspektor zapečatio kamenolome „Rastovice“ i „Krčevine“ u Kreševu

 

Federalna vodna inspekcija je, temeljem Zaključka o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja, u skladu s članovima 146. i 147. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 73/14), dana 3.10.2022. godine, u prisustvu predstavnika subjekta nadzora izvršila zatvaranje – pečaćenje kamenoloma „Rastovice“ i „Krčevine“ u Kreševu.

Naime, pravnom licu „BFS“ d.o.o. Kreševo u ulici Resnik bb, Kreševo je, zbog neposjedovanja vodnog akta, temeljem naloga za inspekcijski nadzor od 29.9.2022. godine, člana 126. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 73/14) i rješenja od 1.9.2021. godine, zabranjena upotreba objekata i pogona u kamenolomima „Rastovice“ i „Krčevine“ koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina krečnjaka i dolomita, a iz kojih se vrši ispuštanje tehnološke otpadne vode. Nakon ispunjavanja zakonskih uvjeta i protoka zakonskih rokova, postupajući inspektor je donio zaključak o dozvoli prisilnog izvršenju rješenja.

Privremeno zatvaranje predmetnog lokaliteta traje do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.