Federalni tržni inspektori oduzeli robu u vrijednosti od 37.880,00 KM

U postupku pojačanog inspekcijskog nadzora u Kantonu Sarajevo, utvrđen je niz nepravilnosti u poslovanju jednog od privrednih subjekata koji se bavi prometovanjem hrane, a koji posluje na području općine Novo Sarajevo. Naime, inspekcijskim nadzorom zatečene robe u prometu (prehrambeni proizvodi – rahat lokum, suho voće, čokoladice, itd., te keramički proizvodi), utvrđeno je da istu ne  prati vjerodostojna dokumentacija iz koje se nedvosmisleno može utvrditi porijeklo i vlasništvo nad robom, a što je suprotno odredbama člana 25. stav 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine  Federacije BiH”, broj:40/10 ).

U momentu nadzora, zatečena je roba bez dokumentacije o porijeklu i vlasništvu, tržišne vrijednosti 37.885,00  KM. Postupajući federalni tržišni inspektor je, shodno odredbama člana 61. Zakona o unutrašnjoj trgovini, a pošto je subjekt nadzora postupio suprotno odredbama  člana  25. stav 2. ovog zakona,  privremeno oduzeo gore navedenu  robu, do okončanja sudskog postupka, o čemu je sačinio  zapisnik i izdao potvrdu o privremeno oduzetoj robi.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u periodu od 03.10.2016. do 04.12.2016. godine, a u pogledu vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli na teritoriji Federacije BiH, ostvarila sljedeće rezultate:

  • izvršeno je 5112 inspekcijskih nadzora i 102 kontrolna nadzora;
  • sačinjeno je 3468 zapisnika;
  • izdato je 2097 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2.961.210,00 KM
  • naplaćen je iznos od ukupno 662.026,31 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno je ukupno 469 upravnih mjera;
  • izdato je 367 rješenja o otklanjanju nedostataka;
  • izrečena je 81 mjera privremene zabrane rada;
  • od 1627 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  • 320 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
  • od 4028 kontrolisanih radnika, zatečeno je 207 radnika „nacrno“. 

 

Od ukupnog broja rješenja o privremenoj zabrani rada (81), 17 se odnosi na zabranu rada fizičkom licu zatečenom na crno, 4 na zabranu prometa životinja, 8 na zabranu rada pilani (pečaćenje), 2 na zabranu obavljanja djelatnosti prevoza, 4 na zabranu rada automehaničara/autolimara, 2 na zabranu rada obrtničkoj radnji (pečaćenje), 5 na zabranu rada ugostiteljskom objektu (pečaćenje), 22 na zabranu obavljanja djelatnosti proizvodnje i prometa šumskog sadnog materijala, te 17 na zabranu rada fizičkom licu (neposjedovanje sanitarne knjižice).