Federalni tržišno, turistično-ugostiteljski inspektori u martu izvršili 153 inspekcijska nadzora nad formiranjem cijena u FBiH

U periodu od 1. do 27. marta 2022. godine, federalni tršišno, turističko-ugostiteljski inspektori izvršili su 153 inspekcijska nadzora nad formiranjem cijena i marži shodno odlukama Vlade FBiH o neposrednoj kontroli cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za naftne derivate, te 17 grupa pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda. U kontrolama su utvrđene 82 nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 159 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 148.850,00 KM. U svrhu praćenja i održavanja stanja u skladu s mjerama propisanim odlukama Vlade Federacije BiH, izvršena su i 94 kontrolna nadzora.

+„U odnosu na prvu polovinu marta, u inspekcijskim nadzorima se evidentira blagi pad utvrđenih nepravilnosti. Zaštita potrošačkih prava građana i javnog interesa ostaje prioritet djelovanja Federalnog tržišnog inspektorata, a federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori će nastaviti intenzivno vršiti neposredne kontrole cijena u FBiH i provoditi donesene mjere ekonomske politike usmjerene na stabilizaciju odnosa ponude i potražnje, suzbijanje špekulacija na tržištu i sticanja ekstraprofita nauštrb potrošača“ izjavio je Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor po ovlaštenju.

Podsjećamo, ukupan raspoloživi broj federalnih tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora (12) od početka marta prioritetno je usmjeren na kontrolu benzinskih stanica po zahtjevima i informacijama Federalnog ministarstva trgovine o povećanju cijena goriva i prijavama potrošača, te kontrole formiranja cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda s liste od 17 proizvoda obuhvaćenih Odlukom Vlade FBiH.

Uzimajući u obzir ograničen broj federalnih inspektora koji su kontinuirano prisutni na području FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove obratila se i kantonalnim inspekcijskim organima za podršku po zaduženjima iz Zaključka Vlade Federacije BiH i implementaciji važećih odluka Vlade.

Prema sublimiranim rezultatima federalne i kantonalnih inspekcija na području FBiH od početka 2022. godine do 20. marta 2022. godine izvršena su 493 inspekcijska nadzora u okviru kojih su utvrđene nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 314 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim teretom od 300.200,00 KM. Napominjemo da su za kantone obuhvaćeni samo podaci za januar i februar, te da će se podaci za mart od kantonalnih inspekcija zbog intenzivnog rada prikupiti po isteku mjeseca.

Kontrole se provode u skladu sa Zakonom o kontroli cijena (“Službene novine FBiH, broj: 2/1995 i 70/2008), a kazne su propisane članom 14. Zakona u rasponu od 1.000,00KM do 10.000,00KM za pravno lice, od 250,00KM do 2.500,00KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500,00KM do 1.500,00KM za fizičko lice.

Postupajući po Zaključku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, danas je na web stranici FUZIP www.fuzip.gov.ba objavljena informacija o privrednim subjektima kod kojih su u periodu od 21. do 27.3.2022. godine utvrđene nepravilnosti u primjeni odluka Vlade FBiH u vezi s propisanim maržama.

– KRAJ –

Inspekcijski nadzori nad formiranjem cijena i marži u FBiH vrše se u kontinuitetu od donošenja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine maži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode i Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate u aprilu 2021. godine, s ciljem održavanja stabilnosti tržišta i cijena, te minimiziranja negativnih efekata na životni standard stanovništva.

Shodno odlukama, pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode tako da u veleprodaji iste ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine; privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisuje se maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje se maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata.