Federalni tržišni Inspektorat aktuelnosti

Federalni tržišni Inspektorat aktuelnosti

image

Federalni tržišni inspektorat: U julu i avgustu na području Neuma izvršen 121 inspekcijski nadzor u oblasti pružanja ugostiteljskih usluga

Prema Planu pojačanih inspekcijskih nadzora Federalnog tržišnog inspektorata za 2023. godinu, u kumulativnom trajanju od 19 dana tokom jula i…
image

Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 16.6. – 30.6.2023. GODINE I. Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju…
image

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.6. – 15.6.2023. GODINE

I.Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. U ovom izvještajnom…
image

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 16.5. – 31.5.2023. GODINE

I.U inspekcijskim nadzorima nad  radom distributera naftnih derivata koji su vršeni na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS…
image

Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.5. – 15.5.2023. GODINE U inspekcijskim nadzorima nad  radom distributera naftnih…