Federalni saobraćajni inspektorat u pojačanim kontrolama na magistralnim cestama u FBiH

U skladu s „Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar – decembar 2023. godine”, Federalni saobraćajni inspektorat putem federalnih saobraćajnih inspektora za ceste od jučer (9.10.2023. godine) vrši pojačane inspekcijske kontrole osovinskog pritiska ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na magistralnim cestama na području Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10,16/10 i 66/13). Kontrole se vrše  uz prisustvo ovlaštenog vagara JP Cesta FBiH i predstavnika  organa unutrašnjih poslova, a pojačani nadzori će trajati do 22.12.2023. godine.

Zaštita cesta od prekomjernog opterećenja i prekoračenja ukupne mase i osovinskog opterećenja je od iznimnog značaja za osiguravanje nesmetanog i sigurnog saobraćaja i očuvanja projektovanog stanja ceste. Prijevoz vozilima koja prelaze dozvoljenu težinu, osovinski pritisak ili dimenzije dozvoljen je samo uz odobrenje za vanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i saobraćaja na njoj to dopušta”, obrazložio je Tomislav Mikulić, glavni federalni saobraćajni inspektor.

Pozivamo sve prijevoznike da se pridržavaju zakonom propisanih uvjeta prijevoza tereta, te naglašavamo da su kazne za prekoračenje opterećenja propisane Zakonom o cestama FBiH, a kreću se u rasponu od 1.500,00 do 15.000 KM za pravno lice, od 500,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu i od 200,00 KM do 1.500,00 KM za fizičko lice.

– KRAJ –

Federalni saobraćajni inspektorat je jedan od 11 inspektorata Federalne urpave za inspekcijske poslove. Inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje; upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture; zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje; odvijanje javnog prevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, rent-a-car, prijevoz za lične potrebe i dr.); licence za pojedine vrste prevoza u unutrašnjem cestovnom prometu;  rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom; provođenje propisa u međunarodnom i međuntitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji obavljaju organi državne granične službe; izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničkih pruga, postrojenja, uređaja i opreme; odvijanje željezničkog saobraćaja i provođenje mjera sigurnosti u željezničkom saobraćaju; sistem veza i njegovo funkcionisanje; sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu; žičarama, dizalima i cjevovodnim transportom;  zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu; poštanski saobraćaj; vršenje javnih ovlasti od strane pravnih lica iz oblasti saobraćaja; nadzor i kontrolu podzemnih instalacija; te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.