Federalni Inspektorat za hranu aktuelnosti

Federalni Inspektorat za hranu aktuelnosti

image

Sigurnost hrane: postupajući po obavijesti EU RASFF, Federalni inspektorat za hranu iz prodaje povlači suhe smokve s nedozvoljenim sadržajem Aflatoksina

Postupajući po obavijesti EU RASFF (Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) o prisustvu Aflatoksina u suhim smokvama…
image

Federalni inspektori za hranu povukli iz prodaje 33 komada Milka Oreo mliječnih pločica zbog pronađenih komada plastike

Nakon zaprimanja EU RASFF obavijesti od Agencije za sigurnost hrane BiH o komadićima plastike u MILKA OREO pločicama mliječne čokolade…
image

Unapređenje daljnje saradnje između federalnih, kantonalnih inspektora za hranu i Agencije za sigurnost hrane BiH

Koordinacija rada između federalnih i kantonalnih inspektora za hranu, saradnja sa Agencijom za sigurnost hrane BiH, laboratorijski kapaciteti, osiguranje finansijskih…
image

Pojačani inspekcijski nadzori u Federaciji BiH  

Federalna uprava za inspekcijske poslove u okviru aktivnosti na suzbijanju nezakonitih djelatnosti u pojedinim oblastima inspekcijskog nadzora koje su prepoznate pod…
image

Federalni inspektorat za hranu zabranio prometovanje 21,5 tone sirovih sjemenki bundeve u ljusci

Federalni inspektorat za hranu je dana 8.2.2024. godine, zbog zdravstvene neispravnosti, naložio vraćanje dobavljaču ili uništenje 21,5 tone sjemenki bundeve…