Federalni i kantonalni inspektori na radionici „Modeli procjene rizika i upravljanje rizicima u oblasti inspekcijskog nadzora“

U nastavku implementacije prve komponente projekta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije”, dana 27.4.2022. godine održana je on-line radionica Modeli procjene rizika i upravljanje rizicima u oblasti inspekcijskog nadzora”. Radionici su prisustvovali rukovodeći državni službenici i glavni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, te Uprave za inspekcijske poslove Zapadno-hercegovačkog kantona.

Procjena rizika je izuzetno bitan segment planiranja, programiranja i provođenja rada inspekcija, s obzirom da se sam inspekcijski nadzor zasniva na procjeni rizika i srazmjeran je procijenjenom riziku. Procjenom rizika ocjenjuje se da li će i, ako hoće, u kojoj mjeri postupci i poslovanje određenog subjekta dovesti do štetnog uticaja na zaštićena dobra, prava i interese u djelokrugu inspekcije.

Zahvaljujući procjeni rizika, postavljaju se jasni kriteriji kod kojih privrednika i drugih subjekata nadzora, kada i zašto se vrši nadzor. Time se ujedno stvaraju uslovi za zakonito i pravilno vršenje inspekcijskih ovlaštenja, kao i za odgovor inspekcije i inspektora na često pitanje zašto je u nekom periodu kod određenih nadziranih subjekata vršen nadzor, a kod drugih nije. Odgovor leži u procijenjenom riziku“, izjavio je Milan Stefanović, savjetnik za inspekcije i propise, koji je u ime konsultanta u projektu – Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED ) iz Republike Srbije, priredio i održao radionicu.

U okviru prve komponente projekta, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iz Republike Srbije će u periodu od marta do oktobra 2022. godine organizovati i provesti 65 edukacija orijentiranih na razvoj općeg seta kompetencija za sve inspekcije, prenošenje međunarodnog i regionalnog iskustva i inovativnih praksi, te ​​prilagođene programe stručnog osposobljavanja za konkretne administrativne oblasti svih inspektorata FUZIP. Osim inspektora i uposlenika FUZIP, na edukacijama će učestvovati i zainteresovani inspektori i uposlenici inspekcijskih organa na kantonalnom, gradskom i općinskom nivou, što značajno doprinosi boljem povezivanju i institucionalnom jačanju inspekcijskih organa, te unapređenju učinkovitosti inspekcijskog nadzora i kvalitetne primjene propisa.

Jačanje kadrovskih kapaciteta i upravljanje znanjem su i ključni faktori reforme javne uprave u FBiH i neposrednog institucionalnog jačanja u kojem je profesionalni razvoj ljudskih potencijala kao bazične institucionalne vrijednosti u službi izvršenja politika Vlade FBiH od zajedničkog interesa za sve inspekcijske organe u FBiH, što su predstavnici EBRD prepoznali i konkretizovali pružanjem podrške kroz ovaj projekat.

– KRAJ –

Na prijedlog predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za zemlje Zapadnog Balkana, Federalna uprava za inspekcijske poslove je kandidovala i ishodovala projekat “Podrška FUZIP u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije” u okviru programa EBRD „Brzi savjetodavni odgovor u Paketu solidarnosti“. Projekat je formalizovan od strane Vlade FBiH Zaključkom V.broj: 1861/2021 od 16.12.2021. godine, a službeni početak implementacije je 20.1.2022. godine.

U projektu učestvuje i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koja ima ključnu ulogu u procesu razvoja i implementacije politike upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe u FBiH, a konsultatnsku podršku će pružiti Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED iz Republike Srbije.

Ključni cilj projekta je povećanje efikasnosti u inspekcijskom nadzoru s ciljem pružanja podrške strateškom opredjeljenju Vlade FBiH ka suzbijanju rastuće sive ekonomije za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa, kroz razvoj i provedbu opsežnog programa obuka za inspekcijske organe u FBiH i kreiranje i uspostavu sveobuhvatne baze znanja u okviru pratećeg sistema upravljanja znanjem (knowledge management system) koji ostaje trajno na dispoziciji Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.