Federalni granični inspektori zabranili uvoz u Federaciju BiH robe ukupne nabavne vrijednosti blizu 100.000,00 KM

Dana 18.06.2018. godine, na Graničnom prelazu Izačić, federalni sanitarni inspektor  zabranio je uvoz i stavljanje u promet pošiljke kakaa u zrnu ukupne težine  23.214,81kg porijeklom iz Obale Slonovače i Sao Tome i Principe, nabavne vrijednosti blizu 100.000,00 KM (51,072.58€).

Naime, prilikom laboratorijske kontrole kakvoće proizvoda, utvrđeno da pošiljka ne zadovoljava mikrobiološke  kriterije prometa na tržištu BiH, te se na osnovu člana 26. stav 1. tačka 4. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list SFRJ“ broj: 53/91) i članova 12.  i 20. Zakona o hrani BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/04 ), ne može uvesti niti staviti u promet.

Povrat pošiljke će se izvršiti danas, 06.07.2018. godine, nakon obavljenog pregleda utovara, blombiranja i dobijanja obrasca da je ista napustila BiH.