Federalna uprava za inspekcijske poslove otpočela treći ciklus pojačanih inspekcijskih kontrola na području FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove je od 03.10.2016. godine otpočela treći ciklus pojačanih inspekcijskih kontrola na području cijele FBIH iz svih oblasti inspekcijskog nadzora, a shodno zaključcima Vlade FBIH akcentat u provođenju inspekcijskih aktivnosti bit će stavljen na kontrolu rada „nacrno“ i suzbijanje sive ekonomije.

Napominjemo da su  u prethodnom periodu izvršena 2 ciklusa pojačanih inspekcijskih kontrola na području svih 10 kantona, a o čemu je ova Uprava u više navrata blagovremeno obavještavala javnost i transparentno iznosila informacije i podatke u vezi sa rezultatima  izvršenih inspekcijskih kontrola.

Inspekcijske aktivnosti se provode u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, odnosno, putem mješovitih inspekcijskih timova. Naglašavamo da će, u skladu s dosadašnjom praksom, svi kantoni, odnosno, sve općine u Federaciji BiH biti ravnomjerno zastupljene prilikom vršenja inspekcijskih kontrola, a prema utvrđenom Programu pojačanih inspekcijskih nadzora za period oktobar – decembar 2016. godine.

Ovom prilikom želimo saopćiti da je u prethodna tri dana, odnosno, od 03.-06.10.2016. godine izvršeno 365 nadzora, izrečeno 148 prekršajnih naloga u iznosu od 228.351,00 KM; naložena je naplata naknada za vode, šume, ceste i zrak u iznosu od 105.979,50 KM, te izrečeno 17 mjera zabrane rada; kontrolisano je 249 radnika, od čega je 21 zatečeno „nacrno“, a zahvaljujući vršenju kontrola, 5 je novoprijavljenih radnika. Kod 82 subjekta nadzora je konstatovano da posjeduju fiskalni uređaj, a kod 14 subjekata je utvrđeno da ne izdaju fiskalni račun.

Ovim putem naglašavamo da je djelokrug i misija Federalne uprave za inspekcijske poslove dosljadno PROVOĐENJE ZAKONA na području cijele Federacije BiH, te još jednom pozivamo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera.