Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine FBiH”, broj: 29/2005)