Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine FBiH”, broj: 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 80/10 – odluka US, 48/11)