Odgovor na zastupničko pitanje (Dragan Mioković, 26.5.2023.)