Odgovor na vijećničko pitanje (Nijaz Halilović, 19.5.2023.g)