Izvještaj FUZIP o postupanju i primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH za period april-juni 2023. godine