Direktor Ajdinović: na graničnim prijelazima izdato ukupno 24.173 rješenja o izolaciji, 15.720 osoba izašlo iz izolacije

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno sa 8.4.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 15 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 8.4.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 24.173 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.915 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 301 lice – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 599 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 15.720 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 429 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 64 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 9.4.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio 10 inspekcijskih nadzora i 4 kontrolna nadzora, te utvrdio 7 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 7 prekršajnih naloga u iznosu od  9.200,00 KM. Doneseno je I jedno rješenje o zabrani prometovanja roba, dok je u saradnji s Policijskom upravom Mostar oduzeto 40 kg duhana bez odgovarajuće prateće dokumentacije.

U periodu od 15.3.-9.4.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno je 180 inspekcijskih nadzora, te 161 kontrolni nadzor u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđeno je ukupno 177 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 177 prekršajnih naloga u iznosu od 279.250,00 KM. Kod 161 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 25 subjekata nadzora.

Federalni tržišni inspekorat će sutra početi s kontrolom cijena nafnih derivata, a u skladu s danas donesenom Odlukom Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH, kojom je sada određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate“, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 8.4.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ

8.4.2020.

GP BIJAČA

53

GP ORAŠJE

82

GP IZAČIĆ

28

GP KAMENSKO

35

GP GORICA

17

GP BOSANSKI ŠAMAC

50

GP VELIKA KLADUŠA

35

GP DOLJANI

1

GP BOSANSKO GRAHOVO

0

GP OSOJE

25

GP GABELA POLJE

/////

GP ČEPIKUĆE

1

GP NEUM I

0

GP NEUM II

56

GP IVANICA

10

MC HALILOVIĆI

UKUPNO:

393

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba