Direktor Ajdinović: jučer na graničnim prijelazima izdato 568 rješenja o izolaciji, spremni smo za avion iz Štokholma

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 4.4.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 15 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 4.4.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 22.766 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. U toku jučerašnjeg dana izdato je ukupno 568 rješenja.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.719 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 275 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

U saradnji s nadležnim državnim, federalnim i kantonalnim organima, Federalna uprava za inspekcijske poslove blagovremeno je izvršila pripreme za sigurnosno-epidemiološko zbrinjavanje državljana BiH koji će u Sarajevo doći humanitarnim letom iz Štokholma. Za državljane BiH s prebivalištem na području FBiH je, u skladu s rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva, osiguran karantin u Studentskom domu Bjelave. Putnici, državljani BiH s prebivalištem na području Republike Srpske i Brčko Distrikta će biti zbirnuti od strane nadležnih organa RS, odnosno BD. Trajanje obavezne izolacije za sve putnike je 28 dana.

Danas ističu mjere iz 890 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 13.039 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljene ukupno 362 zbirne službene zabilješke o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 64 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 5.4.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio inspekcijskih nadzora i 2 kontrolna nadzora, te podnio 9 prekršajnih naloga u iznosu od  10.000,00 KM. Kod dva subjekta je utvrđeno povećanje cijena s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (mliječni proizvodi i šećer).

 

U periodu od 15.3.-5.4.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno je 145 inspekcijskih nadzora, te 151 kontrolni nadzor u apotekama i drugim prodajnim objektima. Podnesen je ukupno 141 prekršajni nalog u iznosu od 229.350,00 KM. Kod 151 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

 

Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 23 subjekta nadzora“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 4.4.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ

4.4.2020.

GP BIJAČA

62

GP ORAŠJE

236

GP IZAČIĆ

40

GP KAMENSKO

50

GP GORICA

7

GP BOSANSKI ŠAMAC

41

GP VELIKA KLADUŠA

109

GP DOLJANI

2

GP BOSANSKO GRAHOVO

3

GP OSOJE

6

GP GABELA POLJE

///

GP ČEPIKUĆE

0

GP NEUM I

1

GP NEUM II

7

GP IVANICA

4

MC HALILOVIĆI

UKUPNO:

568

  

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

 – telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba