Kategorija: Federalni rudarsko, termo i elektro – energetski Inspektorat

Federalni inspektori za mjesec dana izvršili 1.372 pojačana inspekcijska nadzora u FBiH, za utvrđene prekršaje predviđene sankcije u iznosu od preko 830.000,00 KM

U toku provođenja pojačanih inspekcijskih nadzora u oblasti sive ekonomije, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u periodu od 13.3. do 13.4.2023. godine izvršili 1.372 pojačana inspekcijska nadzora i 13 kontrolnih nadzora, u kojima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 533 prekršajna naloga s finansijsim teretom od 830.652,00 KM. Subjektima nadzora kod kojih su […]

FUZIP u Projektu „Jačanje kapaciteta BiH u oblasti borbe protiv sive ekonomije i ilegalne trgovine naftnim derivatima (ENACT2ACT)“

Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove su jučer, 6.2.2023. godine prisustvovali prvom zajedničkom sastanku bh. tima za saradnju na Projektu „Jačanje kapaciteta BiH u oblasti borbe protiv sive ekonomije i ilegalne trgovine naftnim derivatima (ENACT2ACT)“ koji realizuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji s Republikom Češkom, održanom u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH […]

U Mostaru održan sastanak inspekcija i nadležnih institucija za oblast posuda pod pritiskom i sigurnost i inspekciju liftova

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru održan redovni godišnji sastanak federalnih i kantonalnih inspekcija i nadležnih institucija koje obavljaju poslove u oblasti posuda pod pritiskom, te sigurnosti i inspekcije liftova. Sastanak je održan na poziv glavnog federalnog rudarsko, termo i elektro-energetskog inspektora Osmanović Ferida u saradnji s glavnim federalnim […]

Glavni federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektor posjetio jedan od najvećih rudnika metala u Evropi

Na poziv kompanije Eastern-mining d.o.o., glavni federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektor dr. sci. Ferid Osmanović početkom decembra posjetio je rudnik Čelopeč (Celopech) u Bugarskoj, jedan od vodećih rudnika u Evropi. S obzirom na rastući interes za pokretanje rudnika metaličnih mineralnih sirovina u FBiH, posjeta je organizovana s ciljem razmjene iskustava u vezi primjene zakona […]