Dan: 1. Novembra 2022.

Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.10. – 31.10.2022. GODINE Nadzor nad  radom distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, te su kod dva subjekta nadzora utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine […]