Dan: 6. Oktobra 2022.

Federalni vodni inspektor zapečatio kamenolome „Rastovice“ i „Krčevine“ u Kreševu

Prethodno Sljedeće   Federalna vodna inspekcija je, temeljem Zaključka o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja, u skladu s članovima 146. i 147. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 73/14), dana 3.10.2022. godine, u prisustvu predstavnika subjekta nadzora izvršila zatvaranje – pečaćenje kamenoloma „Rastovice“ i „Krčevine“ u Kreševu. Naime, pravnom licu „BFS“ […]