Dan: 15. Decembra 2021.

Glavni federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektor posjetio jedan od najvećih rudnika metala u Evropi

Na poziv kompanije Eastern-mining d.o.o., glavni federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektor dr. sci. Ferid Osmanović početkom decembra posjetio je rudnik Čelopeč (Celopech) u Bugarskoj, jedan od vodećih rudnika u Evropi. S obzirom na rastući interes za pokretanje rudnika metaličnih mineralnih sirovina u FBiH, posjeta je organizovana s ciljem razmjene iskustava u vezi primjene zakona […]