Dan: 24. Oktobra 2019.

Zabranjen uvoz pošiljke kuhinjske morske soli

Dana 25.9.2019. godine, federalna sanitarna inspekcija na graničnom prelazu (GP) Izačić je u toku redovnog sanitarnog pregleda pri uvozu u skladu s odredbama Zakona o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine FBIH“, broj: 21/97) i Pravilniku o soli za ljudsku ishranu („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/09 i 30/12), naložila laboratorijsku analizu pošiljke […]