Dan: 16. Juna 2011.

Pojačan inspekcijski nadzor životnih namirnica

Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije Federalne uprava za inspekcijske poslove uputio je Kantonalnim ministarstvima zdravstva, Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim sanitarnim inspektorima i općinskim sanitarnim inspektorima preporuku da u nastupajućem Ijetnom periodu u uslovima velikih vrucina, a u cilju zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, pojačaju inspekcijski nadzor u objektima proizvodnje, prometa […]

Pojačan inspekcijski nadzor zdravstvene ispravnosti pošiljki graha uslijed eventualne kontaminacije klicom E. Colli

Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije Federalne uprava za inspekcijske poslove uputio je naredbu federalnim sanitarnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim ispostavama da prema procjeni rizika vezano za kontaminaciju hrane uzrokovane E.colli prema zadnjim izvještajima nadležnih organa iz Republike Njemačke o eventualnoj kontaminaciji klica graha E. Colli pojačaju inspekcijski nadzor pošiljki namirnica koje sadrže […]

Zdravstveni nadzor plastičnih flašica za hranjenje dojenčadi

Federalna uprava za inspekcijske poslove zaprimila je akt Agencije za sigurnost hrane BiH u vezi sa donošenjem Naredbe o zabrani upotrebe 2,2-bis (didraksifenil propana, a u proizvodnji plastičnih flašica za hranjenje dojenčadi općenito poznatog kao bisfenol), i stavljanja na tržiste i uvoza u Bosnu i Hercegovinu plastičnih materijala i predmeta namjenjenih za kontakt sa hranom […]