10:52 04.04.2017

U periodu od 29.03. do 02.04.2017. godine, federalni inspektori izvršili 397 kontrola i izdali 245 prekršajnih naloga u iznosu od 309.300,00

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu od 29.03. do 02.04.2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • izvršeno je 397 inspekcijskih nadzora i 31 kontrolni nadzor;
 • sačinjeno je 397 zapisnika;
 • izdato je 245 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 309.330,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno740,25 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 35 upravnih mjera;
 • izrečene su 3 mjere privremene zabrane rada;
 • od 147kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 35 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 397 kontrolisanih radnika, zatečena su 22 radnika „nacrno“.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Zbirni rezultati od početka vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora - od 20.03.2017. do 02.04.2017. godine, su sljedeći:

 • izvršeno je 1040 inspekcijskih nadzora i 46 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 1040 zapisnika;
 • izdato je 578 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 742.440,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno901,94 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su ukupno 104 upravne mjere;
 • izrečeno je 15 mjera privremene zabrane rada;
 • od 285kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 55 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 974 kontrolisanih radnika, zatečen je 51 radnik „nacrno“.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.