15:04 21.05.2014

Tabelarni prikaz rezultata rada inspekcija u Federaciji BiH po prijavama građana o mogućem povećanju cijena 20.05.2014.

Prema raspoloživim podacima sa terena objavljujemo zbirni izvještaj izvršenih pojačanih inspekcijskih kontrola povećanja cijena u FBiH po prijavama građana na otvorene linije Federalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i otvorene linije Vlade Federacije BiH.

Više informacija