15:59 16.03.2020

Federalni inspektori 24 sata dnevno na 15 graničnih prijelaza

Federalni inspektori 24 sata dnevno na 15 graničnih prijelaza izriču mjere zabrane/izolacije prema uputstvima nadležnih državnih i federalnih organa

U skladu s Odlukom o obaveznoj izolaciji svih građana koji ulaze u BiH u trajanju od 14 dana, od 06:00 sati jutros (16.3.2020. godine) federalni inspektori raspoređeni su na ukupno 15 graničnih prijelaza u FBiH (granični prijelazi Bijača, Orašje, Izačić, Kamensko, Gorica, Aerodrom Sarajevo), te na devet dodatnih prijelaza: GP Doljani, GP Velika Kladuša, GP Gabela Polje, GP Bosansko Grahovo/Strmica, GP Osoje, GP Čepikuće, GP Neum 1, GP Neum 2 i GP Ivanica, gdje će neprekidno, u toku 24 sata u tri smjene vršiti kontrole putnika i roba te izricati mjere zabrane/izolacije prema uputstvima nadležnih državnih i federalnih organa.

Prema pojašnjenju Ministarstva civilnih poslova BiH, Odlukom se izuzimaju profesionalni vozači kamiona (domaći i strani), čiji će se status definisati prema posebnom protokolu.

Napominjemo da je dvadesetčetverosatni rad federalnih  sanitarnih inspektora već nekoliko dana organizovan na graničnim prijelazima Bijača, Orašje, Izačić, Kamensko, Gorica, Aerodrom Sarajevo i Aerodrom Tuzla.

Podsjećamo da su u okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH su dužni popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze, te trenutnom zdravstvenom stanju. Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a za isto je propisana kazna je do 3 godine zatvora.

Apelujemo na putnike/lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera i upozoravamo da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH. Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do 1 godine zatvora.

Zaključno s danom 15.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori su izdali ukupno 2.498 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji putnika/lica na period od 14 dana.

Federalna uprava za inspekcijske poslove svakodnevno kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije dostavlja spiskove – tabelarne preglede lica kojima su izdata rješenja od strane federalnih sanitarnih inspektora (s imenima i prezimenima, adresama i kontakt telefonima lica/putnika i datumom izdavanja rješenja), na osnovu kojih će policijski organi u FBiH poduzimati mjere iz svoje nadležnosti u vezi s poštivanjem naredbi iz donesenog rješenja nad putnicima/ licima kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana.

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

- telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

- e-mail: info@fuzip.gov.ba

- poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

- KRAJ -

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba