11:29 06.04.2018

Saopćenje za javnost, 06.04.2018.godine

 

U zajedničkoj i koordiniranoj akciji koju su provodili službenici PS Konjic  i tržišni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, na području općine Konjic, oduzeto je 13 velikih papirnih paketa i 4 vreće duhana u listu težine cca. 1.420 kg.

Dana 05.04.2018. godine policijski službenici PS Konjic  su, u okviru kontrole saobraćaja, nakon zaustavljanja  na području općine Konjic, kod jednog fizičkog lica u teretnom vozilu  pronašli duhan u listovima, kojom prilikom je utvrđeno  i konstatovano da se nalazi 13 velikih papirnih paketa i 4 vreće duhana u listu težine cca. 1.420 kg.

Nakon ispitivanja fizičkog lica i uvida u dokumentaciju, policijski službenici i inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova HNK su o svemu odmah obavijestili Glavnog tržišnog inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove radi poduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

Postupajući inspektor, inspekcijskim nadzorom je konstatovao, da  fizičko lice za navedenu oduzetu količinu duhana ne posjeduje adekvatnu poslovnu dokumentaciju u skladu sa  odredbama  Zakona o duhanu BiH i Zakona o unutrašnjoj trgovini F BiH. Protiv navedenog lica biće pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

Oduzeti  duhan će biti privremeno  uskladišten u skladištu Federalne direkcije robnih rezervi, do okončanja sudskog postupka.