11:24 11.11.2016

Obavijest o pojačanju inspekcijskog nadzora nad uvozom pošiljki dječijih kašica i sokova povišenog sadržaja rezidua pesticida

Federalna uprava za inspekcijske poslove je dana 10.11.2016. godine zaprimila od Agencije za sigurnost hrane BiH akt: „Obavještenje koje je izdalo Ministarstvo zdravlja R Srbije o postojanosti sumnje na sigurnost i time rizika po ljudsko zdravlje određenih dječijih kašica i sokova proizvoda „Juvitana“ proizvođača „Takovo“ Gornji Milanovac, zbog povećanog sadržaja ispitivanih, određenih vrsta pesticida“.

Po prijemu navedenog akta, Federalna uprava za inspekcijske poslove je isti dan obavijestila nadležne inspekcije u kantonima da izvrše provjeru da li se navedene kašice nalaze u prometu, te,  ako ih pronađu, da preduzmu zakonom propisane mjere. Naknadno smo od Inspektorata RS dobili obavještenje kompanije „Takovo“ Gornji Milanovac o uvozu  dvije sporne kašice u Bosnu i Hercegovinu. Shodno tome, obaviješteni su i federalni sanitarno-tržni inspektori na carinskim ispostavama o pojačanju inspekcijskog nadzora nad uvozom pošiljki dječijih kašica i sokova.

Sve nadležne institucije i javnost biće blagovremeno obaviješteni nakon inspekcijskih provjera kod uvoznika iz Republike Srpske.