10:51 20.10.2016

Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili 1718 nadzora i izdali 677 prekršajnih naloga u iznosu od 1.048.800,00 KM

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u periodu od 03.10.2016. do 19.10.2016. godine, a u pogledu vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli na teritoriji Federacije BiH, ostvarila sljedeće rezultate:

  • izvršeno je 1718 inspekcijskih nadzora i 58 kontrolnih nadzora;
  • sačinjeno je 1277 zapisnika;
  • izdato je 677 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.048.800,00 KM
  • naplaćen je iznos od ukupno 239.734,26 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečene su ukupno 192 upravne mjere;
  • izdato je 161 rješenje o otklanjanju nedostataka;
  • izrečena je 31 mjera privremene zabrane rada;
  • od 480 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  • 116 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
  • od 1939 kontrolisanih radnika, zatečena su 82 radnika „nacrno“. 

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.