16:03 28.09.2011

Grb i zastava Bosne i Hercegovine nisu predmet inspekcijske kontrole u pojačanom inspekcijskom nadzoru koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove

Obzirom da su u proteklih nekoliko dana privredni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine bili izloženi dezinformacijama u vezi sa uvjetima koje moraju ispunjavati prilikom inspekcijskih kontrola, ovim putem želimo informisati javnost da posjedovanje grba i zastave Bosne i Hercegovine od strane privrednih subjekata nisu predmet inspekcijske kontrole u okviru pojačanog inspekcijskog nadzora koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove.
Ovim putem ponovo želimo upozoriti privredne subjekte na području cijele Federacije BiH da svako pravno ili fizičko lice prilikom dolaska inspektora ima pravo inspektoru zatražiti na uvid Rješenje o ovlaštenju za obavljanje inspekcijskog nadzora, kao i inspektorsku iskaznicu na kojoj stoji naziv inspekcijskog organa, identitet inspektora i slika, naziv radnog mjesta inspektora, pečat i potpis rukovodioca inspekcijskog organa, kao i zakonom propisana ovlaštenja. Ponovo upozoravamo sve privredne subjekte da ukoliko utvrde postojanje bilo kakve sumnje prilikom dolaska inspektora, te ukoliko bilo koji inspektor u okviru vršenja inspekcijskog nadzora bude zatražio na uvid grb i zastavu Bosne i Hercegovine, pored navedenih zakonom propisanih prava, obavezno i bez bilo kakvog ustručavanja kontaktiraju Federalnu upravu za inspekcijske poslove na broj tel. 033/563-360 ili 033/563-383, kako bi potvrdili identitet službenih osoba - inspektora.