15:41 11.12.2019

Direktor Ajdinović u Lisabonu na edukaciji o sigurnosti hrane

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodin Anis Ajdinović, predstavlja Bosnu i Hercegovinu na edukaciji „Better Training for Safer Food – BTSF“ (Bolji trening za sigurniju hranu), koji se realizuje u Lisabonu (Portugal) u periodu od 9.-13.12.2019. godine, u organizaciji Evropske komisije.

BTSF trening tretira pitanja sigurnosti hrane, animalnog zdravlja i zdravlja bilja, s fokusom na uspostavljanje i održavanje viskog nivoa zaštite potrošača, zdravlja životinja i bilja; osiguranje sigurnosti pri uvozu na tržište EU hrane iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji; unapređenje i usklađivanje službenih kontrola i procedura između zemalja članica Evropske Unije i onih koje to nisu, s ciljem garantiranja paralelnog konkurentskog položaja privrednih subjekata u EU i njihovih partnera izvan EU; izgradnju povjerenja u regulatorne modele EU, te osiguranje trgovine na fer osnovama sa zemljama izvan EU, a naročito zemljama u razvoju.

Trening se izvodi na principu „obuke trenera“, odnosno osposobljavanju učesnika za preuzimanje uloge edukatora i prenošenja stečenih teoretskih i praktičnih  znanja na svoje kolege u matičnim zemljama.

Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, treningu prisustvuju i učesnici iz Njemačke, Velike Britanije, Holandije, Brazila, Irske, Čilea, Argentine, Hrvatske, Egipta, Turske, Francuske, Švedske, Italije, Mađarske i Portugala.