17:37 23.03.2020

Direktor Ajdinović: 84 federalne inspektorice i inspektora na graničnim prijelazima u FBiH izdali 14.821 rješenje o izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost, s podacima o postupanju federalnih sanitarnih isnpektora zaključno s 22.3.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Podsjećam, od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje 84 federalne inspektorice i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

Pored GP Međunarodni aerodrom sarajevo, termalne kamere instalirane su na GP Izačić, GP Orašje i GP Kamensko.

Zaključno s danom 22.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 14.821 rješenje o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.377 lica - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 149 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Očekujemo nove podatke za lica državljane BiH s prebivalištem na području FBiH od strane Inspektorata RS i Inspektorata Brčko Distrikta, kojima su izdata rješenja o izolaciji od strane pomenutih organa.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 130 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 33 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana izvršio 64 redovna i 51 kontrolni inspekcijski nadzor u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečen ukupno 61 prekršajni naloga u iznosu od 140.950,00 KM. Kod 51 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Ovim putem želim zahvaliti našim inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije.

Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 22.3.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ

22.3. 2020.

GP BIJAČA

33

GP ORAŠJE

59

GP IZAČIĆ

88

GP KAMENSKO

240

GP GORICA

21

GP BOSANSKI ŠAMAC

110

GP VELIKA KLADUŠA

127

GP DOLJANI

20

GP BOSANSKO GRAHOVO

10

GP OSOJE

39

GP GABELA POLJE

11

GP ČEPIKUĆE

12

GP NEUM I

2

GP NEUM II

63

GP IVANICA

47

GP AERODROM SARAJEVO

98

MC HALILOVIĆI

-

UKUPNO:

980

 

Spisak osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja federalnih inspektora kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju i protiv kojih će biti pokrenuti prekršajni postupci

 1. Marlene Fritch - Sarajevo
 2. Krkić Sadeta - Ilijaš
 3. Kerla Semir - Hadžići
 4. Kukić Edhem - Vogošća
 5. Aneđelko Šarac - Čitluk
 6. Boris Šarac - Čitluk
 7. Mario Pehar - Čitluk
 8. Tomislav Marinčić - Čitluk
 9. Robert Marinčić - Čitluk
 10. Ljubo Turudić - Čitluk
 11. Gajić Igor - Sarajevo
 12. Ivo Varzić - Orašje
 13. Goran Soldo - Prozor/Rama
 14. Nikola Džankić - Prozor/Rama
 15. Herić Pašaga - Kladanj
 16. Hušić Elvir - Sarajevo
 17. Sudo Čustović - Sarajevo
 18. Alma Džahverović - Sarajevo
 19. Jozo Kozina - Grude
 20. Borogovac Jasmin - Visoko
 21. Drago Vranjić - Odžak
 22. Šejto Eldin - Vogošća
 23. Armin Pehlić – Bužim
 24. Tabak Mersudin - Hadžići
 25. Dragan Zekušić - Čapljina
 26. Kadrić Naida - Sarajevo
 27. Slaven Prce - Čapljina
 28. Ozturk Birol - Turska
 29. Mihajl Šetkin - Sarajevo
 30. Sergej Simonov - Sarajevo
 31. Mujičić Reuf iz Sarajeva, nastanjen u Sarajevu u ulici Tešanjska bb
 32. Plakalo Emir - Sarajevo

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

- telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

- e-mail: info@fuzip.gov.ba

- poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 - KRAJ -

 Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba