08:33 25.04.2017

Aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove na pripremi odgovora iz Upitnika Evropske komisije

 

Priprema odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije (u daljem tekstu: EK) je jedan od najvažnijih i najkompleksnijih zadataka za državnu upravu u procesu evropskih integracija. Na osnovu odgovora koje institucije u Bosni i Hercegovini pripreme, Evropska komisija će pripremiti analitički izvještaj koji će pratiti mišljenje o spremnosti Bosne i Hercegovine da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji. 

Imajući u vidu navedeno, pred sve organe i institucije Bosne i Hercegovine stavljen je izuzetno važan zadatak da svaki iz svoje oblasti, odgovore pripremi kvalitetno, jasno, tačno,  na metodološki jednak način kako bi odgovori bili međusobno usklađeni, da se ne ponavljaju, i da se pripreme u definisanom roku.

Iz ovih razloga, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine predložila je Metodologiju za pripremu odgovora na pitanja iz Upitnika EK, koje se trebaju pridržavati svi učesnici u procesu pripreme odgovora. Direkcija za evropske integracije u skladu sa nadležnostima i djelokrugom rada je zadužena za organizovanje procesa odgovaranja na pitanja iz Upitnika EK.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao samostalni federalni organ, zbog specifičnosti u pogledu zakonom utvrđene nadležnosti, spada u rijetke organe koji imaju obavezu dati odgovore iz različitih upravnih oblasti, što iziskuje veći angažman službenika na njihovoj pripremi. Shodno tome, Federalna uprava za inspekcijske poslove je od strane Direkcije za evropske integracije zadužena za slijedeća poglavlja:

 

Poglavlje broj 1 -   Slobodno kretanje roba;

Poglavlje broj 7 -   Pravo intelektualnog vlasništva;

Poglavlje broj 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj;

Poglavlje broj 12 - Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika;

Poglavlje broj 13 - Ribarstvo;

Poglavlje broj 19 - Socijalna politika;

Poglavlje broj 27-  Okoliš i klimatske promjene;

Poglavlje broj 28 - Zaštita potrošača i zdravlja;

Poglavlje broj 29 - Carinska unija;

 

U zadnjem kvartalu 2016. godine izabrani koordinatori, predstavnici uprave su aktivno učestvovali i davali korisne komentare i sugestije na radnim sastancima organizovanim u vezi sa izvršavanjem obaveza koje su utvrđene strogim rokovima,  a koje se tiču  kvalitetnog i realnog oslikavanja stanja u oblastima za koje je Uprava zadužena, iz ugla rada federalnih inspektora.

U utvrđenom roku do 31.01.2017. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove je uspjela pripremiti odgovore na pitanja za koja je bila zadužena, te unijeti ih u Informacioni sistem za podršku procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.

Pored odgovora na poglavlja Federalna uprava za inspekcijske poslove je, u utvrđenom roku izradila i dostavila komentare vezano za izradu Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz izvještaja za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu u segmentima iz nadležnosti federalnih inspekcija u sastavu Uprave.  U kontinuitetu vrše se aktivnosti koje se odnose na redovno izvještavanje o statusu zadataka i zaduženja iz Akcionog plana, kao i nastavak rada, radnih grupa za usaglašavaje i pripremanje konačnih odgovora na Upitnik EU.