Projekat tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS)

Projekat treba da obezbijedi podršku reformi poslovnog okruženja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i infrastrukture, nastavak reforme i unapređenje inspektorata...

Sporazumom o grantu između Svjetske banke (World Bank) koja je u funkciji administratora trust fonda Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) i Primaoca sredstava (BiH, FBiH, RS i BD) obezbijeđena su grant sredstva u iznosu od 3.750.000,00 USD za „PROJEKAT TEHNIČKE PODRŠKE ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA I INSTITUCIONALNO JAČANJE“.

Za nosioca projektnih aktivnosti u ime Federacije BiH i države BiH određena je Federalna uprava za inspekcijske poslove, gdje je formirana Jedinica za implementaciju projekta (PIU) koja ima zadatak vođenja Projekta i koordinacije institucija uključenih u isti. Za nosioca projektnih aktivnosti u ime Republike Srpske i Brčko Distrikta određena je Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske.

Projekat treba da obezbijedi podršku reformi poslovnog okruženja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i infrastrukture, nastavak reforme i unapređenje inspektorata, te procesa registracije biznisa u Bosni i Hercegovini.

Glavni razvojni cilj Projekta jeste jačanje kapaciteta državnih i entitetskih vlada u Bosni i Hercegovini putem stvaranja mehanizama za razmjenu podataka i interoperabilnosti između javnih registara i institucija na sva tri nivoa vlasti, a sve u cilju efikasnijeg rada, brže i jednostavnije razmjene podataka, smanjenja nepotrebnih troškova i opterećenja poslovnog sektora u cjelini.

Početak realizacije Projekta nije uvjetovan prethodnim obezbjeđenjem preduslova, kako je to uobičajeno za slične Projekte (podizanje raznih infrastruktura, donošenje propisa i sl.), nego se realizaciji pristupa na način da se postojeći resursi iskorištavaju uz neophodno interno prilagođavanje, nakon čega počinje objavljivanje i objedinjavanje podataka, a sve u cilju povećanja efikasnosti rada organa/institucija, smanjenja nepotrebnih troškova i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja.

 Glavni ciljevi Projekta su u potpunosti u skladu sa aktuelnom reformom javne administracije i mogu se opisati na sljedeći način:

  1.    Unapređenje efikasnosti javne administracije;
  2.    Unapređenje kvalitete administrativnih usluga;
  3.    Smanjenje troškova javne administracije;
  4.    Smanjenje opterećenja na poslovni sektor,
  5.    Optimizacija nivoa ICT resursa u okviru javne administracije.

Projekat je osmišljen i podijeljen u nekoliko  komponenti od kojih su dvije najbitnije i to:

KOMPONENTA 1: Uspostavljanje interoperabilnog informacionog sistema – (IIS)
KOMPONENTA 2: Nastavak  unapređenja inspekcija
KOMPONENTA 3: Redizajn i ustrojavanje procedura za pokretanje i zatvaranje biznisa
KOMPONENTA 4: Implementacija projekta
KOMPONENTA 5: Tehničko savjetovanje i nadzor

 

U okviru Federalne uprave za inspekcijske poslove, formirana je jedinica za realizaciju projekata (PIU).

KONTAKT

Email:    piu@fuzip.gov.ba

Tel:     033 563 398