INSPEKTORAT SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE

Federalno Ministarstvo Prometa i Komunikacija

Zakoni

ZAKON o cestama FBIH sl FBIH 6 02 i ispravke 18 02

Zakon o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeca Zeljez�

Zakon o finansiranju zeljeznicke infrastrukture i sufinans�

ZAKON O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA U BIH�

Zakon o unutrasnjoj i pomorskoj plovidbi FBiH sl FBIH 73 0�

Zakon o zeljeznicama BIH sg BIH 52 05

Zakon o zeljeznicama FBIH sl FBIH 41 01

Podzakonski akti 

KOLEKTIVNI UGOVOR ZELJEZNICARA FBIH sl FBIH 11 07

Mjerila za utvrdjivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta �

Odluka o visini i nacinu placanja naknade za koristenje ze�

Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestam�

Pravilnik o kriterijima postupku i nacinu raspodjele stran�

Pravilnik o minimalnim tehnickim uslovima za projektiranje�

Pravilnik o nacinu obavljanja bazdarenja visini naknade za�

Pravilnik o nacinu odrzavanja reda u luci odnosno pristani�

Pravilnik o nacinu polaganja ispita za upravljaca camca i �

Pravilnik o nacinu utvrdjivanja sposobnosti za plutanje pl�

Pravilnik o najmanjem broju clanova posade za sigurnu plov�

Pravilnik o naknadama za tehnicki pregled vozila i drugih �

PRAVILNIK o odrzavanju javnih cesta sl FBIH 48 03 59 06�

Pravilnik o odrzavanju reda i sigurnosti plovila ljudi ter�

Pravilnik o podrucju rada i sjedistu Kapetanije unutrasnje�

Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi s�

Pravilnik o postavljanju znakova informacija na cestama i �

PRAVILNIK O PUTNIM PRIJELAZIMA sl FBIH 42 06

Pravilnik O SAOBRACAJU U ZIMSKIM UVJETIMA Sg BIH 13 07

Pravilnik o sluzbenom odijelu vrsti i oznakama za zaposlen�

Pravilnik o tehnicko eksplatacionim uslovima za vozila koj�

PRAVILNIK O TURISTICKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA PUTEVIM�

Pravilnik o upisu brod u odr upisnike podacima koji se uno�

Pravilnik o upisu camaca i drugih plovila unutrasnje i pom�

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavl�

Pravilnik o uslovima nacinu rada i kategorizaciji autobusn�

Pravilnik o utvrdjivanju osposobljenosti camaca za plovidb�

Pravilnik o utvrdjivanju uslova za projektovanje i izgradn�

Pravilnik o visini naknade za utvrdjivanje osposobljenosti�

Pravilnik za utvrdjivanje uslova za obavljanje vandrednog �

Uputstvo o jedinstvenom nacinu obracuna za povrat sredstav�

UREDBA o radu zeljeznica FBIH i organa uprave pri isljedje�