Organizaciona šema

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA FEDERALNE UPRAVE Unutrašnja organizacija Federalne uprave za inspekcijske poslove, regulisana je Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH, br. 73/14).

 

 

Organizaciona shema

 Shema granicne inspekcije