Inspektorati i organizacione jedinice

01. Direktor Federalne uprave

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Anis Ajdinović

Direktor

033/563-360

info@fuzip.gov.ba

detaljnije


02. Sekretar Federalne uprave

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Diana Ružić

Sekretar

033/563-373

diana.ruzic@fuzip.gov.ba

detaljnije


03. Kabinet direktora

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Merima Tanović

Pomoćnik direktora

033/563-360

merima.tanovic@fuzip.gov.ba

detaljnije


04. Sektor za pravne i opšte poslove

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Nikola Mlakić

Pomoćnik direktora

033/563-402

nikola.mlakic@fuzip.gov.ba

detaljnije


05. Sektor za zastupanje

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Elvir Sabljić

Ovlašteni rukovodilac sektora za zastupanje

033/563-376

elvir.sabljic@fuzip.gov.ba

detaljnije


06. Sektor za materijalno - finansijske poslove

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

- Upražnjeno -

Pomoćnik direktora

033/563-379

-

detaljnije 


07. Federalni tržišni inspektorat

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Elmir Ramić

Glavni federalni tržišni inspektor po ovlaštenju

033/563-406

elmir.ramic@fuzip.gov.ba

detaljnije


08. Federalni zdravstveni inspektorat

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Nijaz Uzunović

Glavni federalni zdravstveni inspektor

033/563-354

n.uzunovic@fuzip.gov.ba

detaljnije


09. Federalni inspektorat rada

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Željko Koštro

Glavni federalni inspektor rada po ovlaštenju

033/563-367

zeljko.kostro@fuzip.gov.ba

detaljnije


10. Federalni urbanističko - ekološki inspektorat

Ime i prezime:

Funkcija: 

Telefon:

Email:

 

   

Ejub Salkić

Glavni federalni urbanistički inspektor po ovlaštenju

033/563-357

ejub.salkic@fuzip.gov.ba

detaljnije

 


11. Federalni saobraćajni inspektorat

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Dragan Soldo

Glavni federalni saobraćajni inspektor

033/563-385

d.soldo@fuzip.gov.ba

detaljnije


12. Federalni poljoprivredni inspektorat

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Mehmed Čeligija

Glavni federalni poljoprivredni inspektor

033/563-386

m.celigija@fuzip.gov.ba

detaljnije


13. Federalni šumarski inspektorat

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email: 

 

Muhamed Hodžić

Glavni federalni inspektor za šumarstvo

033/563-366

m.hodzic@fuzip.gov.ba

detaljnije


14. Federalni vodni inspektorat

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email: 

 

Mirsad Smailagić

Glavni federalni vodni inspektor

033/563-382

mirsad.smailagic@fuzip.gov.ba

detaljnije


15. Federalni veterinarski inspektorat

  

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email: 

 

Nermin Smajlagić

Glavni federalni veterinarski inspektor

033/563-404

n.smajlagic@fuzip.gov.ba

detaljnije


16. Federalni rudarsko, termo i elektro - energetski inspektorat

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Ferid Osmanović

Glavni fed. rudarsko, termo i ele. - energetski inspektor

033/563-378

ferid.osmanovic@fuzip.gov.ba

detaljnije


17. Sektor za tehničku podršku i plansko - analitičke poslove

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

 

Đemo Ćar

Pomoćnik direktora

033/563-384

dj.car@fuzip.gov.ba

detaljnije

 


18. Službenik za informiranje

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

- Upražnjeno -

Službenik za informisanje

033/563-355

-

detaljnije


19. Sektor unutrašnje kontrole

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

- Upražnjeno -

Pomoćnik direktora

033/563-381

-


20. Sektor granične inspekcije

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Email:

 

Muamer Terzić

Rukovodilac sektora granične inspekcije po ovlaštenju

033/563-383

muamer.terzic@fuzip.gov.ba

detaljnije


21. Federalni inspektorat za hranu

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

- Upražnjeno -

Glavni federalni inspektor za hranu

033/563-393

-