POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA INTERESA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Jedinica za implementaciju Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS)

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA INTERESA   ZA 

 TENDER ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME          

 

Grant br. TF011205

Projekt ID#  P128212

Tender br. BA-ICIS-TF011205-FBiH-G-ICB-17-2.3.12    

Bosna i Hercegovina i Entitet Federacija Bosne i Hercegovine kroz subsidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom je dobila Grant sredstva od Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za Projekat „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS), te namjerava da iskoristi dio ovog granta za plaćanja po ugovoru za nabavku računarske opreme  za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove.    

Predmet nabavke su: Notebook, Desktop PC USFF, Monitor, Mobile printer, Laser printer, TeamViewer upgrade to Corporate 12, Software for Backup License, Software  for Mail Server  Security, Cabinet rail profile , Wireless Mouse for PC, Keyboards for PC 10 kom., Microphone - wireless, Microphone, Switch - 8 x 1 GB, Switch - 24 x 1 GB, SSD disk. 

Federalna uprava za inspekcijske poslove putem svoje Jedinice za implementaciju Projekta poziva podobne ponuđače da dostave izjave interesa u kojima bi trebalo da  dokumentuju da posjeduju tražene kvalifikacije i relevantno iskustvo za isporuku gore navedene opreme.                                                                 

Tenderski postupak će se provesti po procedurama koje su definisane u Smjernicama Svjetske Banke: Nabavke roba, radova i nekonsultantskih usluga pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima, januar 2011 (Smjernice za nabavke) metodom „kupovina“ (Shopping).

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove,  na adresi koja je dole navedena, radnim danom, od 09:00 do 15:00 sati.

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Jedinica za implementaciju Projekta 

Fehima Ef. Čurčića 6

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563-398

Fax: +387 33 563-350

E-mail: piu@fuzip.gov.ba