FEDERALNA.BA: D3: Anis Ajdinović, Federalna uprave za inspekcijske poslove