Federalni vodni inspektorat

Uredba o klasifikaciji voda

Uredba o kategorizaciji vodotoka

Uredba o opasnim i štetnim materijama u voda

Datoteke za preuzimanje