Federalni poljoprivredni inspektorat

Obrazac za vođenje evidencije

Objedinjeni spisak fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivne materije za koje je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o zabrani registriranja, uvoza i prometa

Uputstvo/Naputak za upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava

Pravilnik o uslovima u pogledu stručne, prostrane i tehničke osposobljenosti fitosanitarnih labaratorija za izvođenje labaratorijiskih testiranja radi dijagnostikovanja štetnih organizama

Pravilnik o provođenju sistemske kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprječavanja unošenja, širenja i kontrole smeđe truleži krompira i bakterijiskog uvećanja na krompiru i paradajzu prouzrokovanih bakterijom RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCH ET AL.

Pravilnik o provođenju sistemske kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprječavanja unošenja, širenja i kontrole prstenaste truleži krtola krompira koju uzrokuje bakterija CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SSP. SEPEDONICUS (SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL.

Sortna lista BiH

Datoteke za preuzimanje