Federalni zdravstveni inspektorat

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Sl. list RBiH", broj: 2/92 i 13/94)

Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnicama i predmeta opšte upotrebe ("Sl. list RBiH", broj: 2/92 i 13/94)

Zakon o otrovima ("Sl. list RBiH", broj: 2/92 i 13/94)

Zakon o prevozu opasnih materija ("Sl. list RBiH", broj: 2/92 i 13/94)