Federalni tržišni inspektorat

Pravilnik o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura ("Sl. list SFRJ", broj: 51/82)

Pravilnik o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja ("Sl. list SFRJ", broj: 55/89)

Pravilnik o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijekla, margarina, majoneze i njima sličnih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 27/85)

Pravilnik o kvaliteti pekarskog kvasca („Sl. list SFRJ“, broj: 32/87)

Pravilnik o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih preparata („Sl. list SFRJ“, broj: 1/79, 20/82)

Pravilnik o kvaliteti začina, ekstrakta začina i mješavini začina („Sl. list SFRJ“, broj: 4/85)

Pravilnik o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode („Sl. list SFRJ“, broj: 39/89)

Pravilnik o kvalitetu bjelančevinastih proizvoda i mješavine bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju ("Sl. list SFRJ", broj: 41/85)

Pravilnik o kvalitetu jestivih pečurki i proizvoda od jestivih pečurki ("Sl. list SFRJ" broj: 46/91 i 64/91)

Pravilnik o kvalitetu jestivog maslinovog ulja i miješanog maslinovog ulja („Sl. list SFRJ“, broj: 51/91)

Pravilnik o kvalitetu kafe i surogata kafe, čaja, začina, koncentrata za supu, pekarskog kvasca, praška za pecivo, praška za puding, dijetetskih proizvoda i aditiva ("Sl. list SFRJ", br. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 54/67, 10/67, 55/68, 53/69)

Pravilnik o kvalitetu kafe, proizvoda od kafe i surogata kafe ("Sl. list SFRJ", broj: 55/89, 57/89, 36/91)

Pravilnik o kvalitetu kakao - proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem - proizvoda i bombonskih proizvoda ("Sl. list SFRJ", broj: 23/88, 63/88, 36/89 i 21/90)

Pravilnik o kvalitetu keksa i proizvoda srodnih keksu ("Sl. list SFRJ", broj: 63/79)

Pravilnik o kvalitetu mesa pernate živine ("Sl. list SFRJ", broj: 1/81)

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa ("Sl. list SFRJ", br. 55/91)

Pravilnik o kvalitetu riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda ("Sl. list SFRJ", broj: 65/79, 48/84)

Pravilnik o kvalitetu supa, koncentrata za supu, koncentrata za umake i dodatke jelu („Sl. list SFRJ“, broj: 5/82, 58/85)

Pravilnik o kvalitetu vina ("Sl. list SFRJ", broj: 14/89)

Pravilnik o kvalitetu voća, povrća i gljiva (" Sl. list SFRJ", broj: 29/1979)

Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa („Sl. list SFRJ“, broj: 2/85, 12/85, 24/86)

Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta („Sl. list SFRJ“, broj: 53/83, 57/88)

Pravilnik o metodama ispitivanja kvalitete jaja i proizvoda od jaja ("Sl. list SFRJ", br. 72/87)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizikalnih i hemijskih analiza za kontrolu kvalitete žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta („Sl. list SFRJ“, broj:  74/88)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizikalnih, hemijskih i mikrobioloških analiza stočne hrane („Sl. list SFRJ“, broj: 15/87)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizičkih analiza radi kontrole kvaliteta sirćeta i razblažene sirćetne kiseline ("Službeni list SFRJ“, broj: 26/89)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja hemijskih i fizikalnih analiza kakao-zrna, kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda, krem-proizvoda, keksa i proizvoda sličnih keksu („Sl. list SFRJ“, broj: 41/87)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te hemijskih i fizikalnih analiza bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju („Sl. list SFRJ“, br. 41/85)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te metodama hemijskih i fizikalnih analiza mlijeka i mliječnih proizvoda („Sl. list SFRJ“, broj: 32/83)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te obavljanju hemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća („Sl. list SFRJ“, broj: 29/83)

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta u pilanama (''Sl. novine FBiH'', broj: 14/02 i 26/02)

Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za vršenje analize i superanalize namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Sl. list SFRJ'', broj: 60/78)

Datoteke za preuzimanje